پروژه ها
لیست پروژه های در حال اجرا توسط شرکت فرآیند زمین پرداز

شماره

نوع پروژه

شرکت

ناحیه

1

عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 93

شرکت آب و فاضلاب تهرانمنطقه 3، ناحیه 3
2

عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 93

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 1

3

عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 2

4

عملیات نشت یابی (بر حسب لیتر بر ثانیه) و کاهش آب به حساب نیامده - سال 94 

شرکت آب و فاضلاب کاشان

استان اصفهان

5

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 2

6
عملیات نشت یابی و مانیتورینگ هوشمند شبکه در کاهش هدر رفت آب - سال 94

شرکت آب و فاضلاب کرمان

استان کرمان

7
عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه جنوب غرب تهران

8
عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6، نواحی 2 و 4

9

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی کشف انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال  - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه جنوب غرب تهران

10

عملیات نشت یابی و شناسایی نشت نامرئی کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 94 

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 2، ناحیه 3

11

آشکارسازی شیرآلات مفقودی و تهیه نقشه ازبیلت

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 1

12

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 1

13

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 94

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 3

14

عملیات نشت یابی و  کاهش آب به حساب نیامده - سال 94

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

استان کرمانلیست پروژه های اتمام یافته توسط شرکت فرآیند زمین پرداز

شماره

نوع پروژه

شرکت

ناحیه

1
عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6 نواحی چهارگانه

2
عملیات بازدید، مرئی و مانور و همسطح سازی دریچه های شیرآلات سنگین - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6 نواحی چهارگانه

3
عملیات تعویض، بازدید و مرئی نمودن محفظه با تهیه جنس - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6 نواحی چهارگانه

4
عملیات پیمایش، مرئی سازی و تعویض شیرآلات - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه میان آباد، جنوب غرب تهران

5
عملیات پیمایش، مرئی سازی و تعویض شیرآلات - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه نصیر شهر، جنوب غرب تهران

6
نصب مارکرهای هوشمند الکترونیکی

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5

7
تهیه نقشه ازبیلت 1/200 از مسیر لوله های گاز - سال 92

شرکت گاز

استان گلستان

8
تهیه نقشه ازبیلت 1/200 از تأسیسات، به مسافت 5 کیلومتر شبکه پلی اتیلن

شرکت آب و فاضلاب

استان همدان

9
تهیه نقشه ازبیلت 1/200 از تأسیسات، به مسافت 10 کیلومتر

شرکت گاز

استان قم

10
آشکارسازی و تهیه نقشه خطوط فیبر نوری و برق

بانک مرکزی ایران

استان تهران

11
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات

شرکت مترو تهران

خط 7، محوطه ایستگاه میدان صنعت W7

12
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات

شرکت مترو تهران،خط 7، محوطه ایستگاه میدان صنعت
خط 7، ورودی ایستگاه میدان صنعت

13
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات

شرکت مترو تهران، خط 7، محوطه ایستگاه تقاطع نواب
خط 7، محوطه ایستگاه تقاطع نواب

14
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات

شرکت مترو تهران، خط 7، محوطه ایستگاه نواب
خط 7، محوطه ایستگاه نواب O7

15
آشکارسازی خطوط گاز

پادگان ولیعصر تهران

استان تهران

16
تهیه نقشه ازبیلت 1/200 از تأسیسات

شرکت گاز استان مازندران

شهرستان ساری

17
آشکارسازی و تهیه نقشه ازبیلت

شرکت سایبر، شهرستان کرج


18
آشکارسازی و مرئی سازی دریچه ها

شرکت مخابرات دماوند

19
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات فاضلاب

شرکت آبادگران طوس

شهرستان انزلی

20
آشکارسازی لوله فلزی فاضلاب

کارخانه هلیکوپتر سازی ایران

استان تهران

21
آشکارسازی لوله های فلزی آب و تأسیسات گرمایش داخل ساختمان

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

استان تهران

22
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات فلزی و غیر فلزی

شرکت مدیریت تولید برق مشهد (شرکت منیران)
استان خراسان رضوی

23
تهیه نقش ازبیلت از تأسیسات فاضلاب تهران

شرکت ژیان

24
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات فاضلاب گیلان

شرکت ژیان

استان گیلان

25

تهیه نقشه ازبیلت و عملیات نشت یابی - سال 91

شرکت نفت فلات قاره
26
تهیه نقشه ازبیلت از تأسیسات - سال 91

شرکت پتروشیمی خارک


27
عملیات پیمایش و آشکار سازی نشت لوله های آب - سال 92

شرکت کیسون

استان تهران

28
آشکار سازی مسیر لوله های فاضلاب - سال 92

شرکت دارو سازی مینا

استان تهران

29
آشکارسازی مسیر لوله های خروجی مخزن آب - سال 91

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه باقر شهر، جنوب غرب تهران

30
اسکن قطعات آسفالت با دستگاه IDS - سال 91

اتوبان بسیج

استان تهران

31
 عملیات کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 3

32
عملیات نشت یابی لوله های زیرزمینی U/G واحد متانول - سال 92

شرکت پتروشیمی خارک


33عملیات مسیریابی لوله گاز - سال 92

کارخانه سیمان

شهرستان فیروزکوه

34عملیات آشکارسازی شیرآلات مفقودی - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 3

35عملیات پیمایش و اسکن خط انتقال آب و آشکارسازی انشعابات غیر مجاز - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه شرق تهران

36عملیات نشت یابی - سال 92

سایت پتروشیمی برزویه

عسلویه

37عملیات نشت یابی تأسیسات آب - سال 92

شرکت آهن و فولاد ارفع اردکان

استان یزد
38عملیات نشت یابی خطوط آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعتی تاسیسات آب - سال 92

شرکت آهن و فولاد ارفع اردکان

استان یزد

39عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز اول) - سال 92
شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش

شهر بهرگان

40عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، نواحی 1، 2، 3

41عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6، نواحی 3، 4

42عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6، نواحی 1، 2

43عملیات کشف انشعابات غیر مجاز پارک ها و فضای سبز - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 2

44عملیات آشکارسازی شیرآلات مفقودی و تهیه نقشه ازبیلت - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 4

45

عملیات نشت یابی و شناسایی نشت مرئی بر روی شبکه و کشف انشعابات غیر مجاز - سال 92

شرکت آب و فاضلاب کاشان

شهر های قمصر، برزک، جوشقان و کامو

46عملیات مرئی و همسطح سازی شیر آلات نامرئی و مفقودی - سال 92
 
شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 2

47عملیات پیمایش بر روی خطوط جمع آوری چاه ها در محدوده های فضای سبز شهرداری به
منظور نشت یابی، شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز و تهیه نقشه ازبیلت - سال 93

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران


48عملیات پیمایش و اسکن خط لوله انتقال آب شهر کیلان و آشکارسازی انشعابات غیر مجاز

شرکت آب و فاضلاب تهران

شهرستان کیلان

49عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز دوم) - سال 93
شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش

شهر بهرگان

50عملیات نشت یابی - سال 93

شرکت پتروشیمی آریا ساسول

عسلویه

51عملیات نشت یابی خطوط آب آتش نشانی و آشامیدنی و صنعت تاسیسات آب (فاز اول) -
سال 93
شرکت آهن و فولاد ارفع اردکان

استان یزد

52عملیات نشت یابی (فاز دوم) - سال 93

شرکت پتروشیمی آریا ساسول

عسلویه

53عملیات نشت یابی و اسکن مخازن آب آتش نشانی و آشامیدنی و آب صنعتی تاسیسات
(فاز دوم) - سال 93
شرکت آهن و فولاد ارفع اردکان

استان یزد

54عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات آب و کشف انشعابات غیر مجاز -
سال 93
شرکت آب و فاضلاب کرمان

شهر جیرفت

55عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات آب و کشف اشعابات غیر مجاز -
سال 93
شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 1

56عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات آب و کشف اشعابات غیر مجاز -
سال 93
شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 2

57عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات آب و کشف اشعابات غیر مجاز -
سال 93
شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 5، ناحیه 3

58عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تأسیسات - سال 93

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 6 نواحی چهارگانه

59

تهیه ازبیلت 1/200 از مسیر لوله های گاز به مسافت 20 کیلومتر - سال 93

شرکت گاز قم
شهر قم
60

تهیه ازبیلت 1/200 از مسیر لوله های گاز به مسافت 20 کیلومتر - سال 93

شرکت گاز مازندران
شهر ساری
61

تهیه ازبیلت 1/200 از مسیر لوله های گاز به مسافت 20 کیلومتر - سال 93

شرکت گاز مازندران
شهر بهشهر
62عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز چهارم) - سال 94

شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش


جزیره لاوان


63عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز سوم) - سال 94

شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش


جزیره خارک


64عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز سوم) - سال 94

شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش


شهر بهرگان


65

 عملیات مرئی و همسطح سازی شیرآلات نامرئی و مفقودی  - سال 92

شرکت آب و فاضلاب تهران

منطقه 3، ناحیه 3

66

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه تاسیسات - سال 93

شرکت آب و فاضلاب مشهد

منطقه 1

67

عملیات نشت یابی و کشف نشت نامرئی شبکه آتش نشانی - سال 94

شرکت فولاد آلیاژیاستان یزد
68عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره (فاز پنجم) - سال 94
شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش

جزیره سیری

69عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره - سال 94
شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش

جزیره قشم
70عملیات آشکارسازی تاسیسات زیر سطحی و تهیه نقشه ازبیلت از تاسیسات سایت صنعتی
نفت فلات قاره - سال 94
شرکت مهندسین مشاور طرح پیمایش

جزیره کیش