هوالباقی

06/19/2016 16:29:00

مدیریت محترم شرکت فرآیند زمین پرداز

جناب اقای محمدرضا عزیزی

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنیم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان داریم. از خداوند منان خواستاریم که به شما صبر عطا نماید.